Webshop development

 • Milliseid probleeme me lahendame?

  29.05.2017

  • Ei tea, mis toimub ettevõttes.
  • Ei oska kusagilt otsida, sest ei tea, mida otsida.
  • Ei leia inimest.
  • Ei leia firmat.
  • Ei leia ega oska otsida kokkulepet - dokumenti.
  • Kuidas teha alati samasuguse sisuga dokumente, kui ainult osad andmed muutuvad?
  • Ei tea, kellega suhtles meie firma teisest firmast viimasena.
  • Kuidas siduda tegevusi omavahel, kui me samade inimestega ajame mitut paralleelset teemat korraga.
  • Ei tea, kes tegeles antud küsimusega-juhtumiga.
  • Ei leia, kellega rääkisime selle projekti raames viimasena.
  • Ei tea, mida peab veel tegema projekti raames.
  • ...

  Loe edasi →
 • Ühtne kontaktibaas

  29.05.2017

  Paljud meie kliendid on tulnud meie juurde suure murega: neil on palju inimesi, kõik töötavad samade andmetega ja ometi valitseb suur kaos. Keegi ei suuda klienti teenindada, kui klient äkki helistab. Kuidas on lahendatud kliendihaldus?

  Esimene suur kasu mistahes CRM tarkvara juures ongi ühtne kontaktibaas. Mikare CRM...ERP teenusplatvormi kontaktibaasi sisuline olemus on:

  • ülevaade firmadest - kliendid, hankijad, partnerid
  • ülevaade inimestest - kliendid, hankijad, partnerid, töötajad, omanikud
  • ülevaade tegevustest - ülesanded, kohtumised, teated, e-mailid, telefonikõned
  • ülevaade pr...

  Loe edasi →
 • Kommunikatsioon

  29.05.2017

  Äriprotsessid jagunevad teooriale toetudes sise- ja väliskommunikatsiooniks ning ülesandehalduseks. Kommunikatsioon on kriitiline edutegur meie kiiresti muutuvas majandusruumis. Eristama peab ärimudelit kommunikatsioonimudelist. Oluline on luua õige kommunikatsioonimudel ettevõtte ärimudelile toetudes selliselt, et inimesed mugandudes seda muuta ei saaks. See on klassikaline infosüsteemide probleemistik - kas pehme süsteem ja jäigad inimesed või jäik süsteem ja pehmed inimesed? Otsustab ettevõtte juhtkond. Mikare CRM...ERP süsteem on loodud selliselt, et vastavate õiguslike ligipääsudega saab ...

  Loe edasi →
 • Projektijuhtimine

  29.05.2017

  Projektijuhtimine on kunst. Projekti edu või ebaedu sõltub peamiselt projektijuhist. Projektijuhi ülesandeks on liigutada mägesid, kuigi talle enamasti ei ole antud selleks vahendeid, volitusi, aega, raha, inimesi. Projektijuht vastutab, et projekt oleks edukas, kuid seejuures segavad teda tellija, maksja ja teostaja. Lisaks tuleb arvestada veel projektiväliste osalejatega, kes sekkuvad enamasti kõige ebasobivamal ajal.

  Kas projektijuhtimine on ületamatu ülesanne? Ei! Kas probleemi lahendab tarkavara? Ei! Kas seda tööd saab teha ilma arvutita? Jah Kas tööd aitab kergendada tarkvara? Jah

  Kuidas...

  Loe edasi →
 • Miks valida Mikare CRM?

  29.05.2017

  See on hea küsimus? On küll.

  Kas me oleme kindlad, et oleme paremad? Jah, oleme küll. Seda on isegi meie lugupeetud konkurendid tunnistanud. Kasu saamiseks on see loodud ja kasu ta annab.

  Miks osta, kui pakutakse tasuta tarkvara? Millegipärast on kõik see tasuta tarkvara, mida mina näinud olen, alati millegi poolest "vildakas". Alati on seal sees mingi konks. Ühel juhul ei leia ma kunagi asjast huvitatuid, kes mind aitaksid, et ma saaksin kohe vajalikku kasu. Soovitatakse natuke juurde progeda vms. Teisel juhul on enamasti tegemist n.n. "teenusahela avatootega", millele lisanduvad hiljem "varj...

  Loe edasi →
 • Rentida või osta?

  29.05.2017

  Sellisele küsimusele püüavad iga päev leida vastust miljonid juhid. Anname selge ülevaate, miks peaks Mikare CRM...ERP tarkvaralist lahendust rentima.

  1. Kiirelt vananevat süsteemi ei pea suure summa eest ostma, süsteemi eest saab tasuda kasutuse järgi.
  2. Kulubaas on selge ja määratletud litsentsilepinguga ja sama-aegsete kasutajate (kasu saajate) arvuga.
  3. Süsteemi kasutuselevõtmine käib lihtsalt ja kiirelt - ca 1 päeva jooksul.
  4. Igakuine püsitasu motiveerib Mikare meeskonda hoidma head kliendisuhet. Ei toimu ühekordset "pähemäärimist". Võetakse vastutus.
  5. Süsteemi kasutuselevõtmine pi...

  Loe edasi →
 • Juurutamine

  29.05.2017

  Juurutamine on oma olemuselt inimeste käitumisharjumiste muutmine. See protsess ei ole lihtne ja seetõttu peetakse juhtimist üheks oluliseks kunstiks. Ametinimetus ei tee veel juhist juhti. Samuti ei piisa selleks kõrgkooli diplomist seinal. Siiski on juhtimist kui protsessi palju uuritud ning on välja töötatud palju erinevaid teooriaid, kuidas on võimalik muudatusi juhtida nii, et see ei ole osalejatele väga valuline. CRM...ERP tarkvarade kasutuselevõtmine ettevõttes tähendab töötajate töövõtete ja mõttemallide muutmist. See on vajalik suurema mastaapsema kasu saamiseks ettevõttele tervikuna....

  Loe edasi →
 • Kuidas juurutada

  29.05.2017

  Kuidas juurutada

   

  Kuidas juurutada ja mis on juurutamise plaan? CRM...ERP juurutamist saab teha ka intuitiivselt. Kuid meie pakume välja alternatiivi. Tulenevalt Mikare CRM...ERP tarkvara arenduse mudelist, tellijate arengu strateegiate muutustest, inimeste muudatuste vastuvõtuvõimest, Mikare arengustrateegiatest, oleme testinud ja kasutusel võtnud spetsiaalse juurutamise mudeli. Kliendid, kellele oleme seda soovitanud, on saanud abi! :) Edu aluseks on sihipärane tegevus tulemi suunas. Ilma ülevaate omamiseta toimuvast on paanika ja soovimatu tulem lihtsad tulema. Otsus võtta kasutusele CRM.....

  Loe edasi →
 • Kui kaua toimub juurutamine?

  29.05.2017

  Kaua on abstraktne mõiste. Vastus küsimusele peegeldub enamasti küsijas. CRM...ERP projekti juurutamine ei ole lihtne protsess - muutma peab inimesi. Vastavalt Gartneri teostatud uuringutele, enamik CRM...ERP juurutamistest maailmas ebaõnnestub. Meie meeskonna poolt teostatud juurutamised EI ebaõnnestu.

  Tulenevalt sellest faktist uuris 1 meie meeskonna liikmetest Estonian Business Schooli lõputööna just võimalust, kuidas tõsta resultatiivsust juurutamistel. Selgus tõsiasi, et tarkvara ei olnud kunagi põhjuseks, vaid alati ettekäändeks.

  Mikare poolt väljatöötatud ja edukalt testitud spetsiaalne...

  Loe edasi →
 • Konsultatsioon

  29.05.2017

  Konsulteerimine on teadmiste jagamine teistega.

  Tihti on Eesti juhtides juurdunud arusaamine, et raha eest on võimalik muuta probleemiderohke ettevõte ideaalselt toimivaks. Ometi on probleemid vaid nähtavaks tagajärjeks ja juurpõhjus on tihti just juhtimisalane küsimus, mis on seni tähelepanuta jäänud.

  Järgmine vale ootus on see, et uue tarkvara soetamisega kõik valdkonna probleemid lahenevad. Enamikel juhtudel on siiski probleemi sisuks pigem kas see, et tarkvara ei hakata kasutam avastavalt teooriale (eeldus, väide, tõestus), sest juht on ise kõige targem või ei sobi valitud tarkvara teooria...

  Loe edasi →