Email marketing software & service

 • NPS ja ASK

  29.05.2017

  Mis on NPS?

  Net Pomoter Score näitab kliendisuhte tugevust.  Kliendid jagatakse kolme kategooriasse: kindlad soovitajad, passiivsed ja mittesoovitajad. Klientidel palutakse 10 palli skaalal hinnata, kui suure tõenäosusega nad soovitaksid antud ettevõtet/toodet/teenust sõbrale või kolleegile. Küsimus ise on väga lihtne, kuid annab väga palju infot. See näitab, mida kliendid teist arvavad ja räägivad. Nagu teada on, siis usaldavad inimesed uue asja proovimisel eelkõige ikkagi oma sõpru ja tuttavaid, mitte osavat müügimeest.

  9-10 palli - kindel soovitaja

  7-8 pasiivne

  0-6 mitte soovitaja

  NPS leit...

  Loe edasi →
 • Milliseid probleeme me lahendame?

  29.05.2017

  • Ei tea, mis toimub ettevõttes.
  • Ei oska kusagilt otsida, sest ei tea, mida otsida.
  • Ei leia inimest.
  • Ei leia firmat.
  • Ei leia ega oska otsida kokkulepet - dokumenti.
  • Kuidas teha alati samasuguse sisuga dokumente, kui ainult osad andmed muutuvad?
  • Ei tea, kellega suhtles meie firma teisest firmast viimasena.
  • Kuidas siduda tegevusi omavahel, kui me samade inimestega ajame mitut paralleelset teemat korraga.
  • Ei tea, kes tegeles antud küsimusega-juhtumiga.
  • Ei leia, kellega rääkisime selle projekti raames viimasena.
  • Ei tea, mida peab veel tegema projekti raames.
  • ...

  Loe edasi →
 • Kommunikatsioon

  29.05.2017

  Äriprotsessid jagunevad teooriale toetudes sise- ja väliskommunikatsiooniks ning ülesandehalduseks. Kommunikatsioon on kriitiline edutegur meie kiiresti muutuvas majandusruumis. Eristama peab ärimudelit kommunikatsioonimudelist. Oluline on luua õige kommunikatsioonimudel ettevõtte ärimudelile toetudes selliselt, et inimesed mugandudes seda muuta ei saaks. See on klassikaline infosüsteemide probleemistik - kas pehme süsteem ja jäigad inimesed või jäik süsteem ja pehmed inimesed? Otsustab ettevõtte juhtkond. Mikare CRM...ERP süsteem on loodud selliselt, et vastavate õiguslike ligipääsudega saab ...

  Loe edasi →
 • Projektijuhtimine

  29.05.2017

  Projektijuhtimine on kunst. Projekti edu või ebaedu sõltub peamiselt projektijuhist. Projektijuhi ülesandeks on liigutada mägesid, kuigi talle enamasti ei ole antud selleks vahendeid, volitusi, aega, raha, inimesi. Projektijuht vastutab, et projekt oleks edukas, kuid seejuures segavad teda tellija, maksja ja teostaja. Lisaks tuleb arvestada veel projektiväliste osalejatega, kes sekkuvad enamasti kõige ebasobivamal ajal.

  Kas projektijuhtimine on ületamatu ülesanne? Ei! Kas probleemi lahendab tarkavara? Ei! Kas seda tööd saab teha ilma arvutita? Jah Kas tööd aitab kergendada tarkvara? Jah

  Kuidas...

  Loe edasi →
 • Rentida või osta?

  29.05.2017

  Sellisele küsimusele püüavad iga päev leida vastust miljonid juhid. Anname selge ülevaate, miks peaks Mikare CRM...ERP tarkvaralist lahendust rentima.

  1. Kiirelt vananevat süsteemi ei pea suure summa eest ostma, süsteemi eest saab tasuda kasutuse järgi.
  2. Kulubaas on selge ja määratletud litsentsilepinguga ja sama-aegsete kasutajate (kasu saajate) arvuga.
  3. Süsteemi kasutuselevõtmine käib lihtsalt ja kiirelt - ca 1 päeva jooksul.
  4. Igakuine püsitasu motiveerib Mikare meeskonda hoidma head kliendisuhet. Ei toimu ühekordset "pähemäärimist". Võetakse vastutus.
  5. Süsteemi kasutuselevõtmine pi...

  Loe edasi →
 • Kui kaua toimub juurutamine?

  29.05.2017

  Kaua on abstraktne mõiste. Vastus küsimusele peegeldub enamasti küsijas. CRM...ERP projekti juurutamine ei ole lihtne protsess - muutma peab inimesi. Vastavalt Gartneri teostatud uuringutele, enamik CRM...ERP juurutamistest maailmas ebaõnnestub. Meie meeskonna poolt teostatud juurutamised EI ebaõnnestu.

  Tulenevalt sellest faktist uuris 1 meie meeskonna liikmetest Estonian Business Schooli lõputööna just võimalust, kuidas tõsta resultatiivsust juurutamistel. Selgus tõsiasi, et tarkvara ei olnud kunagi põhjuseks, vaid alati ettekäändeks.

  Mikare poolt väljatöötatud ja edukalt testitud spetsiaalne...

  Loe edasi →
 • Konsultatsioon

  29.05.2017

  Konsulteerimine on teadmiste jagamine teistega.

  Tihti on Eesti juhtides juurdunud arusaamine, et raha eest on võimalik muuta probleemiderohke ettevõte ideaalselt toimivaks. Ometi on probleemid vaid nähtavaks tagajärjeks ja juurpõhjus on tihti just juhtimisalane küsimus, mis on seni tähelepanuta jäänud.

  Järgmine vale ootus on see, et uue tarkvara soetamisega kõik valdkonna probleemid lahenevad. Enamikel juhtudel on siiski probleemi sisuks pigem kas see, et tarkvara ei hakata kasutam avastavalt teooriale (eeldus, väide, tõestus), sest juht on ise kõige targem või ei sobi valitud tarkvara teooria...

  Loe edasi →
 • RSVP näide Mailbow tarkvara abil

  29.05.2017

  Kuidas ürituse RSVP kutset saata - vaata Mailbow näidispakkumist!

  Kõikse lihtsam on inimestele saata email oma Outlookist ja siis Excelisse linnukesi teha. Kui on väike üritus, siis nii ongi OK. NIi on aastaid tehtud ja nii saaks ka täna.

  Aga, kui üritus on suurem ja inimesi on osalemas rohkem, siis võib see Exceli täitmine muutuda liiga ajamahukaks ja koormavaks. Siis võiks kaaluda abivahendi kasutamist.

  Keskmise lihtsusega protsess.

  Tavapärane on teha 1 emailiga kutsung, milles on RSVP nupp. Mailbow sobib kenasti saatmiseks. Kõik, kes seda nuppu klikkisid, ongi automaatselt osalejateks arvat...

  Loe edasi →
 • Mailbow vs Sendsmaily

  29.05.2017

  Mõlemad tarkvarad on Eestis arendatud. Mailbow esimesed liigutused pärinevad tegelikult juba 2001. aastast, kui Mikare alates 1998. aastast hostingteenuse osutajana pikalt kaalus, kas hakata üldse emailiturundusega tegelema või mitte. Täna on sellest kogemusest igapäevaselt abi otsuste tegemisel.

  Toome siinkohal välja mõned olulisemad erinevused, mis neil tarkvaradel on.

  • Uute kontaktide püüdmiseks saab luua maandumislehti. Mailbow võimaldab tarkvara siseselt luua lugematu arvu maandumislehti. Smaily-l pole üldse lihtsalt seadistatavaid maandumislehti, peab tegema integratsioone.
  • Maandumisle...

  Loe edasi →
 • crm-servers.jpg

  CRM tehnilised nõuded

  29.05.2008

  Mikare CRM töötab üle interneti selle loomise hetkest. Kasutaja arvutis on vaja omada kaasaegset interneti browserit, näiteks Chrome, Mozilla, Safari, Internet Explorer või Microsoft Edge.

  Kuna programmi töö toimub korraga nii serverarvutis kui ka klientarvutis, oleme püüdnud koormust võimalikult palju viia klientarvutisse.
  Süsteemi toimimise kiirust mõjutab ka interneti püsiühenduse kiirus. Interneti ühendus peab olema stabiilne ja otseühendus ilma vahemäludeta. Andmete kuvamiseks tehakse otseühendusi serveri andmebaasi ja see nõuab võimalikult kiiret tagasisidet. Vahemälude kaudu toimivat ...

  Loe edasi →