Data Protection Officer service

 • Rentida või osta?

  29.05.2017

  Sellisele küsimusele püüavad iga päev leida vastust miljonid juhid. Anname selge ülevaate, miks peaks Mikare CRM...ERP tarkvaralist lahendust rentima.

  1. Kiirelt vananevat süsteemi ei pea suure summa eest ostma, süsteemi eest saab tasuda kasutuse järgi.
  2. Kulubaas on selge ja määratletud litsentsilepinguga ja sama-aegsete kasutajate (kasu saajate) arvuga.
  3. Süsteemi kasutuselevõtmine käib lihtsalt ja kiirelt - ca 1 päeva jooksul.
  4. Igakuine püsitasu motiveerib Mikare meeskonda hoidma head kliendisuhet. Ei toimu ühekordset "pähemäärimist". Võetakse vastutus.
  5. Süsteemi kasutuselevõtmine pi...

  Loe edasi →
 • CRM kogemus

  29.05.2017

  Mikare.net meeskond on tegelenud CRM...MRP...ERP lahendustega alates 2000. aastast. 2003 käivitasime eduka projekti koostöös Mainor AS ja Helvetia Balti Partnersiga. Projekti tulem müüdi 2004 ADM Interactive OÜ-le. Hetkel on "vanal" platvormil aktiivseid kasutajaid ca 150+.

  2004 aastal alustasime uue ja "suurema" CRM...ERP platvormi arendamisega. Oleme otsustanud täita vahemiku kommunikatsiooni ja finantside vahel. Eesmärk oli luua palju paindlikum ja suurema "mõtlemisega" süsteem. Disainitud on süsteem selliselt, et see aitab rahuldada teenuspõhiste, tootmispõhiste, müügipõhiste, kinnisvarapõ

  Loe edasi →
 • ASK Ekraanivaated

  29.05.2017

  51fee2f4bcfe25b01014bea4bc0cc6c7 78db8b61f873ac56d8d9bc0b813f988d 2153f23447c17e2bd6307c3858cc88ff 2894f26f4d8b73803c68aa01dcf6de20a9c5537f1e34e1e03c56cacd0a2fc3be

  Loe edasi →
 • Kes saab süsteemist kasu ja kuidas?

  29.05.2017

  Mikare CRM...ERP teenus on loodud väikestele ja keskmistele ettevõtetele töötajate arvuga 5-50. Kuna süsteem omab laialdast toetust erinevatele funktsioonidele ja vajadustele, siis leiab siit abi iga selle kasutaja. Lähtudes klassikalisest jaotamisest oleme välja toonud alljärgnevalt kasude fookused.

  Süsteem on disainitud lisaväärtust tootma nii kliendile, ettevõtte töötajale kui ka omanikule:
  1. Kliendid
  1. Ettevõte pakub teenuseid ja tooteid arvestades reaalsete vajadustega.
  2. Ettevõte teab alati, mis on kliendi ajalugu, millised on sõlmitud lepingud.
  3. Ettevõte teab alati, kui palju arve...

  Loe edasi →
 • Miks konsulteerida?

  29.05.2017

  Mikare.net meeskond on tegelenud juhtimisalaste küsimuste lahendamisega ning tehniliste platvormidega alates 2000 aastast. Loodud on erinevaid lahendusi erinevate probleemide ja riskide maandamiseks. Partnereid, kellega me igakuiselt koostööd teeme ja juhtimisküsimusi lahendame, on ligi 20. Siiski on olulinemitte partnerite arv, vaid küsimuste sisu! Mikare CRM on tehniline platvorm, mis käsitleb ligi 20% juhtimisalastest küsimustest, andes 80% kasu määrast. Mikare CRM on valmislahendus teatud küsimuste lahendamisel, kuid mitte alati.

  Enne, kui valida tarkvaralist lahendust oma probleemide lahe...

  Loe edasi →
 • Juurutamine

  29.05.2017

  Juurutamine on oma olemuselt inimeste käitumisharjumiste muutmine. See protsess ei ole lihtne ja seetõttu peetakse juhtimist üheks oluliseks kunstiks. Ametinimetus ei tee veel juhist juhti. Samuti ei piisa selleks kõrgkooli diplomist seinal. Siiski on juhtimist kui protsessi palju uuritud ning on välja töötatud palju erinevaid teooriaid, kuidas on võimalik muudatusi juhtida nii, et see ei ole osalejatele väga valuline. CRM...ERP tarkvarade kasutuselevõtmine ettevõttes tähendab töötajate töövõtete ja mõttemallide muutmist. See on vajalik suurema mastaapsema kasu saamiseks ettevõttele tervikuna....

  Loe edasi →
 • Kuidas juurutada

  29.05.2017

  Kuidas juurutada

   

  Kuidas juurutada ja mis on juurutamise plaan? CRM...ERP juurutamist saab teha ka intuitiivselt. Kuid meie pakume välja alternatiivi. Tulenevalt Mikare CRM...ERP tarkvara arenduse mudelist, tellijate arengu strateegiate muutustest, inimeste muudatuste vastuvõtuvõimest, Mikare arengustrateegiatest, oleme testinud ja kasutusel võtnud spetsiaalse juurutamise mudeli. Kliendid, kellele oleme seda soovitanud, on saanud abi! :) Edu aluseks on sihipärane tegevus tulemi suunas. Ilma ülevaate omamiseta toimuvast on paanika ja soovimatu tulem lihtsad tulema. Otsus võtta kasutusele CRM.....

  Loe edasi →
 • Kui kaua toimub juurutamine?

  29.05.2017

  Kaua on abstraktne mõiste. Vastus küsimusele peegeldub enamasti küsijas. CRM...ERP projekti juurutamine ei ole lihtne protsess - muutma peab inimesi. Vastavalt Gartneri teostatud uuringutele, enamik CRM...ERP juurutamistest maailmas ebaõnnestub. Meie meeskonna poolt teostatud juurutamised EI ebaõnnestu.

  Tulenevalt sellest faktist uuris 1 meie meeskonna liikmetest Estonian Business Schooli lõputööna just võimalust, kuidas tõsta resultatiivsust juurutamistel. Selgus tõsiasi, et tarkvara ei olnud kunagi põhjuseks, vaid alati ettekäändeks.

  Mikare poolt väljatöötatud ja edukalt testitud spetsiaalne...

  Loe edasi →
 • Konsultatsioon

  29.05.2017

  Konsulteerimine on teadmiste jagamine teistega.

  Tihti on Eesti juhtides juurdunud arusaamine, et raha eest on võimalik muuta probleemiderohke ettevõte ideaalselt toimivaks. Ometi on probleemid vaid nähtavaks tagajärjeks ja juurpõhjus on tihti just juhtimisalane küsimus, mis on seni tähelepanuta jäänud.

  Järgmine vale ootus on see, et uue tarkvara soetamisega kõik valdkonna probleemid lahenevad. Enamikel juhtudel on siiski probleemi sisuks pigem kas see, et tarkvara ei hakata kasutam avastavalt teooriale (eeldus, väide, tõestus), sest juht on ise kõige targem või ei sobi valitud tarkvara teooria...

  Loe edasi →
 • Epoe, webshopi, CRM, veebilehe kasutajad

  29.05.2017

  Mikare ESHOP - Kasutajad

  Igal sisuhaldussüsteemil peavad olema kasutajad, kes saavad süsteemis muudatusi sisse viia.

  Oleme jaotanud süsteemi väga lihtsaks ühel põhjusel: 10-aastane kogemus ütleb seda, et keerulisi sisuhalduse süsteeme kasutatakse lühiajaliselt. Pikas perspektiivis tekitab keeruline õiguslik süsteem veebilehtede haldamisel palju probleeme ja emotsioone. Lõpuks delegeeritakse kogu sisuhaldus sekretärile või vastava ala spetsialistile. Seega ei ole väga keeruline kasutajate haldamine turunduslike veebide korral põhjendatud. Mõistagi on ka Mikare.net loonud keerukate õiguslike süs...

  Loe edasi →