Rentida või osta?

29.05.2017

Sellisele küsimusele püüavad iga päev leida vastust miljonid juhid. Anname selge ülevaate, miks peaks Mikare CRM...ERP tarkvaralist lahendust rentima.

 1. Kiirelt vananevat süsteemi ei pea suure summa eest ostma, süsteemi eest saab tasuda kasutuse järgi.
 2. Kulubaas on selge ja määratletud litsentsilepinguga ja sama-aegsete kasutajate (kasu saajate) arvuga.
 3. Süsteemi kasutuselevõtmine käib lihtsalt ja kiirelt - ca 1 päeva jooksul.
 4. Igakuine püsitasu motiveerib Mikare meeskonda hoidma head kliendisuhet. Ei toimu ühekordset "pähemäärimist". Võetakse vastutus.
 5. Süsteemi kasutuselevõtmine piirdub uue suhtumise ja tarkvara juurutamisega.
 6. Täiendavaid litsentsitasusid andmebaaside, platvormide, serverite jms osas ei ole.
 7. Mikare CRM...ERP ei pea tegelema arusaamatutena tunduvate hooldustasude ja uute versioonide müügiga, sest süsteemi arendatakse kogu aeg edasi.
 8. Äriprotsesside muutumisel saab kerge vaevaga muuta toetavat tarkavara.
 9. Juurutamise ajal selgunud funktsionaalsed nõuded realiseeritakse lisatasudeta.
 10. Pidevalt muutuvaid nõudeid on nii ostja kui müüja jaoks keeruline lepinguliselt defineerida. Rendi korral fikseeritakse tulemuse asemel töömahud, sest tulemus ei ole töö alguses kunagi detailselt teada.
 11. Toimub pidev kompetentsi jagamine. Mikare panustab pika-aegsetele suhetele, kus toetutakse erinevatele õpitud tarkustele ning kogemustele. Lühiajalise kasu saamiseks piisab tõenäoliselt pisikesest "custom made" rakendusest, mis annab pisikese kasu väikeses töölõigus. Suure kasu saamiseks peab mõtlema "kaugemale".
 12. Igakuiste kohtumistega jõutakse soovitud tulemuseni kiiremini, sest algselt planeeritu võib osutuda valeks või muutub äri kiirelt.
 13. Läbirääkimised teenustasude jms osas puuduvad, sest mõõdetakse vaid teostatud töö mahtu.
 14. Uute klientide toodud uued nõuded realiseeritakse ja need muutuvad kasutatavaks ka teiste klientide jaoks. Erandiks on siin ärispetsiifilised lahendused, mis annavad konkurentsieelise ja mida soovitakse kasutada vaid ühes ettevõttes. Eeldab vastavat kokkulepet.
 15. Kliendihalduse ja kommunikatsiooni tarkvarade elueaks loetakse 2 aastat. Rentides ei pea hakkama jälle tegelema uue tarkvara otsimisega ja juurutamisega. Jooksvad vajadused lahendatakse nende tekkimisel.

Kokkuvõtvalt: Süsteemi kasutuselevõtmine piirdub peamiselt vaid meeskonnale uue suhtumise ja tarkvara juurutamisega. Täiendavaid litsentsitasusid andmebaaside, platvormide, serverite jms osas saab ära unustada. Kogu kulubaas on selgelt diferentseeritud.