Projektijuhtimine

29.05.2017

Projektijuhtimine on kunst. Projekti edu või ebaedu sõltub peamiselt projektijuhist. Projektijuhi ülesandeks on liigutada mägesid, kuigi talle enamasti ei ole antud selleks vahendeid, volitusi, aega, raha, inimesi. Projektijuht vastutab, et projekt oleks edukas, kuid seejuures segavad teda tellija, maksja ja teostaja. Lisaks tuleb arvestada veel projektiväliste osalejatega, kes sekkuvad enamasti kõige ebasobivamal ajal.

Kas projektijuhtimine on ületamatu ülesanne? Ei! Kas probleemi lahendab tarkavara? Ei! Kas seda tööd saab teha ilma arvutita? Jah Kas tööd aitab kergendada tarkvara? Jah

Kuidas aitab projektijuhtimist vastav tarkvara?

Mikare CRM...ERP platvorm on loodud kommunikatsiooni ja ülesandehaldusega seotud küsimuste lihtsustamiseks. Inimene, kui orgaaniline ressurss, võib vahest "alt vedada" ja tulemusi saame mõõta miljonites kroonides miinusmärgiga. Selle ennetamiseks võib ettevõttesse juurutada süsteemi, mis aitab riske maandada ja olukordi ette näha. NB! Tarkvara ise ei tee midagi! Andmed peab ise sisestama ja otsused ise tegema!

Projektijuhtimise tarkvara on üles ehitatud peamiselt 3-le teooriale toetudes. Nendeks on RUP-is kasutust leidnud Goldrati "kriitiline ahel" ja Goldrati "piirangute teooria" ning "milestone" põhine teooria, mida kasutab enamik ehitusettevõtteid. IT ärist tingituna on need 3 teooriat süsteemis omavahel põimitud ühiseks koosluseks. NB! Ilma teooriaid tundmata tarkvara üksi kasu ei anna. Koolituse sisse käib projektijuhtimisteooriate põgus ülevaade.

Projektijuhtimise tarkvara aitab siduda järgmiseid elemente:

 • projekti nimi ja sisu, tähtajad jms
 • projektijuht, prioriteedid, ...
 • SWOT
 • õiguslikud piirangud projekti andmetele
 • finantside eelarved ja tegelikkus
 • projektiplaan - ülesanded, teostatud, teostamata, raportid
 • ühised kalendrid projektis osalejate vahel
 • projektiga seotud firmad, inimesed, ...
 • projektiga seotud kirjavahetus (e-mail)
 • projektiga seotud objektid
 • projekti dokumentatsioon
 • ...
 • ja see kõik on-line üle interneti