NPS ja ASK

29.05.2017

Mis on NPS?

Net Pomoter Score näitab kliendisuhte tugevust.  Kliendid jagatakse kolme kategooriasse: kindlad soovitajad, passiivsed ja mittesoovitajad. Klientidel palutakse 10 palli skaalal hinnata, kui suure tõenäosusega nad soovitaksid antud ettevõtet/toodet/teenust sõbrale või kolleegile. Küsimus ise on väga lihtne, kuid annab väga palju infot. See näitab, mida kliendid teist arvavad ja räägivad. Nagu teada on, siis usaldavad inimesed uue asja proovimisel eelkõige ikkagi oma sõpru ja tuttavaid, mitte osavat müügimeest.

9-10 palli - kindel soovitaja

7-8 pasiivne

0-6 mitte soovitaja

NPS leitakse lahutades kindlate soovitajate protsendist mitte soovitajate protsent.

MIkare ASK on suurepärane tööriist sellise küsitluse välja saatmiseks. Kui ASK liidestada emailiturunduse tarkvaraga Mailbow on võimalusi erinevaid:

  • Saata kõikidele klientidele kampaania koos küsitluse lingiga.
  • Grupperida kliendid vanuse, soo, teenuseliigi jne. järgi ning vastused vastavalt sellele filtreerida, et teada  saada erinevate sihtgruppide NPS.
  • Määrata automaatne saatmine nt. teenusega liitudes, teenusest loobudes, kaebuse saatmisel, kaebuse lahendamisel jne.

Loomulikult võib küsitlusse lisada ka teisi küsimusi. Näiteks teenusega liitudes, miks valisite just meie ettevõtte. Võimalusi on palju, kuidas ASK enda ettevõtte jaoks tööle panna.