Miks valida Mikare CRM?

29.05.2017

See on hea küsimus? On küll.

Kas me oleme kindlad, et oleme paremad? Jah, oleme küll. Seda on isegi meie lugupeetud konkurendid tunnistanud. Kasu saamiseks on see loodud ja kasu ta annab.

Miks osta, kui pakutakse tasuta tarkvara? Millegipärast on kõik see tasuta tarkvara, mida mina näinud olen, alati millegi poolest "vildakas". Alati on seal sees mingi konks. Ühel juhul ei leia ma kunagi asjast huvitatuid, kes mind aitaksid, et ma saaksin kohe vajalikku kasu. Soovitatakse natuke juurde progeda vms. Teisel juhul on enamasti tegemist n.n. "teenusahela avatootega", millele lisanduvad hiljem "varjatud" kulud. Veel hullem on see, kui kommentaariks on, et see ju tasuta asi, maksma peab. Kui sõlmida leping ettevõttega ja neid ka rahaliselt motiveeritakse, on minul igatahes kindlam tunne oma äri edu suhtes. CRM ei ole teenus või toode, mida ma saaksin endale lubada vahetada iga aasta. Mida minu inimesed minust arvaksid, kui ma juhina nii otsustaks? Ja mis see mulle maksma läheb, kui kliendid lahkuvad, sest nende jaoks ei ole meie meeskonnal aega? Ja kui CRM süsteemi toetab mõni koolipoiss, kes teeb parasjagu eksamit? EI, CRM on olemuselt ärikriitiline süsteem. Ma annan välja konfidentsiaalset infot ja ma tahan, et teine pool oleks arvestatav ja usaldatav. Kuidas ma tean kuskilt netist tiritud tarkvara kohta, et seal pole mingeid "backdoore" vms? Ei teagi! Seega, usalda seda, mida kontrollid!

Miks teha uut tarkvara, kui kõik on olemas? Sellele küsimusele otsisid 3 Mikare meest ja mõned Mikare head partnerid aastal 2004 vastust mitmeid-mitmeid kuid. Otsus sündis valuliselt. Peale kõikide arvestatavate Eesti turul olevate süsteemide analüüsi selgus tõsiasi, et mitte ükski nendest ei rahuldanud selliseid ärivajadusi, nagu olid näiteks Mikarel ja veel 5-l testgrupis oleval ettevõttel. Toetused olid enamasti pisikestele kasudele ülesehitatud või äärmiselt ärispetsiifilised. Eksisteeris palju dubleerimist raamatupidamistarkvaradega, mis juba ise on viide raha mitteotstarbelisele kasutamisele. Puudusi esines ka arhitektuursetes lahendustes. Kollaboratiivseid lahendusi oli napilt ja need teenisid ainult kitsaid huvisid. Summeeritult ei kvalifitseerunud Eesti turul 2004 aastal ükski kohaliku tootja või internetist vabalt saadav tarkvara selliseks, mida oleks saanud kasutusele võtta. Kõike oleks pidanud hakkama ümber programmeerima ja selle töö maksumus oleks kujunenud kõrgemaks kui uue tegemine. Seega vastus on: kõike ei ole olemas. Ja ilmselt ei saagi olema, sest ärid muutuvad väga kiiresti.

Miks peab kogu aeg tarkvara arendama? Kas meie ärid on nii valmis, et need enam ei muutu? Toetudes Mikare kogemusele, ei saa öelda, et me oleks näinud firmat, millel on kõik paigas ja nii jääbki. Uued inimesed tulevad uute ideedega ja need on head ning annavad kasu. Ja just uuenduslikkus ja areng hoiab meie ärisid konkurentsivõimelistena. Kui oleme monopoolses seisus, siis ilmselt saab mõne aasta ära elada küll. Muidu peaks alati mõtlema, mis saab 6 või 12 kuu pärast!? Seega samamoodi ei julge Mikare meeskond öelda, et mingi tarkvara on lõplikult valmis. Tehnoloogia uuenedes tuleb ju uuendused samuti sisse viia. Seega on meie töö lõputu...

Miks maksta juurutamise eest, kui teised ei ole maksnud? Valesti esitatud küsimus! Kes on teised? Miks kulutada aega ja tekitada sisepingeid? Vastus peitub küsijas. Kui eesmärk on säästa raha, siis jah, ärge makske juurutamise eest, vaid tehke kõik ise. Kui eesmärk on kiiresti kasu saada uuest mõtteviisist ja organiseerimisest, siis jah, tellige keegi, kes teid aitab. Küsimus taandub raha ja aja väärtustamisele. Ilma tarkuseta ei saa raha. Targaks saamine nõuab aega. Sama ajaga teeniksime ise rohkem raha. Või ei? Mikare süsteemide juurutamisel aitavad meid vajadusel partnerettevõtted kolmanda osapoolena.

Miks valida veebipõhine tarkvara, kui Windowsis töötab süsteem kiiremini? Windowsi platvormi eelised on ilmselged - kiirus, värvilisus, tundlikkus viirustele. Veebipõhise süsteemi eelised on pea-asjalikult selles, et süsteemi kliendi kasutajaliidese installeerimise vajadus puudub. Seega hoitakse kokku suur osa rahast, mille eest saab luua teisi funktsioone. Veebipõhise tarkvara eelis on ennekõike mobiilsuse võimaldamine. Ei kujuta enam ette, et peaks olema seotud ühe konkreetse arvutiga, tegemaks enda tööd. Veebipõhiste süsteemide kasutuselevõtt kaotab vajaduse kinnistada iga töötaja mingi konkreetse arvuti külge. Tähtsust ei oma vahend, tähtsust omab töö tulemus.

Miks valida tarkvara, mida keegi veel kasutab minu konkurentidest? Sama retooriline küsimus, nagu "miks ma tegelen äriga, millel on veel konkurente?" Kasutan, et saada süsteemist sama palju või enamgi kasu. Ja alati saab tellida mõne liidese, mis annab just mulle konkurentsieelise. Keegi ei keela sellist tellimust. Konkurentsieelis ei ole ju kunagi tarkvara, vaid ikka midagi muud - kuidas me tarkvara kasutame, millised süsteemid me sinna sisse enda jaoks loome, millist turunduslikku sõnumit edastame, kuidas oma kliente kohtleme, ... Tarkvara on üksnes raamistik, mille kasutamaõppimist soodustavad need inimesed, kes on selle teooriatele tuginedes loonud. Neid inimesi tuleb usaldada, et aru saada, mida nende loodud süsteem just mulle anda võib.

Miks CRM peab nii keeruline olema? Mul on ju vaja ainult nii lihtsat asja nagu klientide andmebaas!!! Võib öelda, et see on enamlevinuimaid küsimusi, millele peab vastama iga CRM süsteemi müüja. Põhjus lihtne. Neid omavahelisi seoseid, mida inimene suudab väga kiiresti oma peas tekitada, on mugava kasutajaliidesega üpris keeruline arvutile selgeks teha. Samas on arvuti võimeline neid andmeid hiljem väga kiirelt töötlema. Iga analüütiku ülesanne on pakkuda tellijale lahendusi, mille vahel valida. Teine suur paradoks on, et inimese mälu on selektiivne ja erinevalt analüütikust, enamik tellijaid ei analüüsi kõiki detaile, mida on vaja süsteemi täielikuks tööks. Kõikide detailide sissetoomine muudab aga süsteemi liiga kohmakaks. Ja tulebki hakata tegema valikuid. Selle töö nimeks on analüüs.