Miks konsulteerida?

29.05.2017

Mikare.net meeskond on tegelenud juhtimisalaste küsimuste lahendamisega ning tehniliste platvormidega alates 2000 aastast. Loodud on erinevaid lahendusi erinevate probleemide ja riskide maandamiseks. Partnereid, kellega me igakuiselt koostööd teeme ja juhtimisküsimusi lahendame, on ligi 20. Siiski on olulinemitte partnerite arv, vaid küsimuste sisu! Mikare CRM on tehniline platvorm, mis käsitleb ligi 20% juhtimisalastest küsimustest, andes 80% kasu määrast. Mikare CRM on valmislahendus teatud küsimuste lahendamisel, kuid mitte alati.

Enne, kui valida tarkvaralist lahendust oma probleemide lahendamiseks, peab olema selge ülevaade, millised need probleemid on. Kas me püüame leevendada tagajärgi või kõrvaldada põhjust?

Mikare.net meeskonna töövormiks on summeeritud teadmistele toetudes luua tehnilisi lahendusi. Seetõttu usume, et suudame lahendada enamikku kommunikatsioonialase küsimuste ringist, mis puudutab projektorganisatsiooni, müügiorganisatsiooni, teenuspõhist organisatsiooni, kontoritööd. Seejuures toome välja sisekommunikatsiooni, ülesannetehalduse, teavitused ning väliskommunikatsiooni.

Aja jooksul oleme hakanud märkama, et enamikes ettevõtetes probleeme tekitavad küsimused on need, mida on püütud lahendada "kiirelt ja poolikult". Tagajärjeks on see, et tingimuste muutumisel selline tegevusmudel enam ei toimi. Kokkuvõtvalt saame deklareerida, et investeering osutus kuluks. Sellistest kuludest saab hoiduda, kui eelnevalt konsulteerida kellegagi, kes on natuke kogenum.

Konsultatsioon maksab palju. Siiski on see sadu kuni tuhandeid kordi väiksem, kui hind, mida makstakse siis, kui luuakse vale tegevusmudel. Mikare.net konsultandi tööd väärtustatakse tunnitasuga 950.-/h. Konsultandi head mainet hoiab alati õigesti antud soovitus. Alati ei ole vaja investeerida infosüsteemi ja hakata tegelema pika juurutamisega, kui piisab lihtsast väikesest juhtimisotsusest! :)