Mailbow vs Sendsmaily

29.05.2017

Mõlemad tarkvarad on Eestis arendatud. Mailbow esimesed liigutused pärinevad tegelikult juba 2001. aastast, kui Mikare alates 1998. aastast hostingteenuse osutajana pikalt kaalus, kas hakata üldse emailiturundusega tegelema või mitte. Täna on sellest kogemusest igapäevaselt abi otsuste tegemisel.

Toome siinkohal välja mõned olulisemad erinevused, mis neil tarkvaradel on.

 • Uute kontaktide püüdmiseks saab luua maandumislehti. Mailbow võimaldab tarkvara siseselt luua lugematu arvu maandumislehti. Smaily-l pole üldse lihtsalt seadistatavaid maandumislehti, peab tegema integratsioone.
 • Maandumislehed on ilusad. Mailbow võimaldab väga lihtsalt oma maandumislehed atraktiivseks teha, ka kujundusprogramme mittevaldaval turundajal.
 • Ka ilma veebita on võimalik maandumislehed üles ehitada. Mailbow maandumislehtedesse võib üles ehitada pea et veebilehekülje, kasutades kõiki HTML-i võimalusi.
 • Kontaktid on  süsteemis kirjeldatud 1x nagu CRM-iski. Mailbow kontaktibaasis on kontakt 1x unikaalselt kirjeldatud ning kontaktil võib olla lugematu arv listi ja TAGi seoseid.
 • Hinnastamine on õiglane. Hinnastamisel keskendub Mailbow väärtusele – kui palju Mailbow’d vaja läheb. Smaily keskendub aga listi suurusele, sest nii maksavad need kliendid rohkem, kellel on eri listides samad kontaktid ja kes vähem saadavad. Teenusepakkuja poolt nutikas, tarbija poolt vaadates tundub, et justkui peetakse lolliks. Vaata, miks: Millist hinnastamist eelistada.
 • Lihtne ja geniaalne modulaarne disain. Mailbow modulaarne disain erineb teistest ja selle kasutamisel näeb kiri kohe alguses suhteliselt OK välja ka selle turundaja jaoks, kes kujundusest kuigipalju ei tea/oska. Lihtsate elementide kasutusega tagatakse olukord, kus kiri on korrektne kõikides enamlevinud mailiprogrammides, sh Outlook, kes vajab piltide lõikamist mõõtudesse jne. NB! On rida mailiprogramme, mis on tehnoloogiliselt vananenud ja millele ei peaks liialt tähelepanu enam pöörama, sest neid ei kasutata enam.
 • Saab korduvalt tehtut kasutada. Mailbow’s saad kord tehtud moodulit korduvalt ja korduvalt kasutada. Selleks on modulaarsed templiidid. Modulaarse templiidiga on uue kirja koostamine minutite küsimus.
 • Töid saab kiirenda ja lihtsustada. Integreeritud andmevoo kaudu sisu konverteerimine ja import. Mailbow võimaldab RSS, XML ja JSON’i kaudu andmevoogusid importida, et kirja koostamisele kuluvat aega vähendada. Uue kirja tegemisel võetakse modulaarsest templiidist kirja päis ja jalus ning lisatakse sisublokid. Ja kiri ongi valmis.
 • Kontaktidele saadetavat sisu on võimalik personaliseerida. Lihtne ja mõõdetav segmendipõhine – personaliseeritud kirjade saatmine. Tänu Mailbow unikaalsele modulaarsele disainile saab kaasata igale kontaktile tema segmendipõhist sisublokki või see hoopis ära jätta. Loomulikult saab kaasata ka kõike infot, mis on seotud kontakti andmeväljadega. Hiljem on ka statistikas näha erinevate segmendikombinatsioonide saadetud kirjade vaatamised ja klikid.
 • Väga põhjalik statistika ei lase kogemusel kaduda. Mailbow väga põhjalik statistika tähendab, et kõik kirjadega seotud haldurite ja kontaktide poolt tehtud tegevused on talletatud andmebaasi ning selle kaudu on võimalik pidada andmevahetust suurte CRM süsteemide, andmeladudega ja analüütika tarkvaradega. Andmeid sünkroniseerides epoodide ja majandustarkvaradega saab üles ehitada uusi teadmisi, kasutades Mailbow Insights analüütika teenust.
 • CRM funktsioonid on tarkvara sees. Mailbow CRM funktsionaalsus tähendab, et kõik kontaktiga seotud tegevused, kirjad, reageerimised, andmed, statistika jne on kontakti alt nähtav. On suur osa väiksema tehnilise võimekusega jaekauplusi, mis kasutavad Mailbow CRM funktsionaalsust oma kliendibaasi halduses. Haldurid lisavad uusi kontakte läbi spetsiaalsete maandumislehtede. Kontaktid haldavad enda valikuid läbi maandumislehtede. Adminil säilib terviklik ja ohustamata ülevaade kontaktidega toimuvast.
 • Lisateenused. Mailbow osutab sisutoimetuse teenust klientidele, kellel ei ole endal aega või soovi sisu toimetada.
 • Tasuta teenused. Tasuta klienditugi igapäevastele muredele on nagunii tasuta, sest enamasti on küsimus, kuidas ühte või teist teemat lahendada parimal moel ja see võtab aega vaid paar minutit.

 

Veendu, et Mailbow annab sulle rohkem väärtust
Veendu funktsioonides

 

Kahtled ikka veel, et Mailbow on parem?
Küsi pakkumist