Konsultatsioon

29.05.2017

Konsulteerimine on teadmiste jagamine teistega.

Tihti on Eesti juhtides juurdunud arusaamine, et raha eest on võimalik muuta probleemiderohke ettevõte ideaalselt toimivaks. Ometi on probleemid vaid nähtavaks tagajärjeks ja juurpõhjus on tihti just juhtimisalane küsimus, mis on seni tähelepanuta jäänud.

Järgmine vale ootus on see, et uue tarkvara soetamisega kõik valdkonna probleemid lahenevad. Enamikel juhtudel on siiski probleemi sisuks pigem kas see, et tarkvara ei hakata kasutam avastavalt teooriale (eeldus, väide, tõestus), sest juht on ise kõige targem või ei sobi valitud tarkvara teooria eeldustega, või on juhil peas visioon, kuidas kõik täpselt olema peab ning tarkvara ei ole seda võimeline või loodud toetama. Kolmandaks peamiseks põhjuseks on ka töötajate mitte kaasamine enne juurutusprotsessi, mistõttu töötajad ei võta uusi vahendeid omaks.

Ettevõtte sees igapäevaselt tööd tehes, ei pruugita põhjuseid enam näha, sest olukord on "selline" olnud juba pikalt ja küllap oli ka alguses selleks hea põhjus. Konsultandi roll on oma olemasoleva kogemuste pagasi najal esitada küsimusi, mis aitavad ettevõttes juhte uuesti nägema seda, mis on jäänud "kahe silma vahele". Konsultant võib tihti öelda meile seda, mida me juba teame, ent oleme seda antud kontekstis harjunud mitte arvestama. Aga võib olla, et just see küsimus on endiselt lahenduseta või on see vaatenurk hoopis meelest läinud.

Konsultant võib olla teinekord just see oponent või kõrvaltvaataja, kes oma küsimustega paneb sind vaatama rohkem peeglisse.