Blogi

 • Miks valida Mikare CRM?

  29.05.2017

  See on hea küsimus? On küll.

  Kas me oleme kindlad, et oleme paremad? Jah, oleme küll. Seda on isegi meie lugupeetud konkurendid tunnistanud. Kasu saamiseks on see loodud ja kasu ta annab.

  Miks osta, kui pakutakse tasuta tarkvara? Millegipärast on kõik see tasuta tarkvara, mida mina näinud olen, alati millegi poolest "vildakas". Alati on seal sees mingi konks. Ühel juhul ei leia ma kunagi asjast huvitatuid, kes mind aitaksid, et ma saaksin kohe vajalikku kasu. Soovitatakse natuke juurde progeda vms. Teisel juhul on enamasti tegemist n.n. "teenusahela avatootega", millele lisanduvad hiljem "varj...

  Loe edasi →
 • Miks valida Mikare Intranet

  29.05.2017

  Miks? See on lihtne ja toimiv. Mikare Intranet on lihtsustatud ja muudetud fookusega Mikare CRM platvormile loodud toode. Kasutame hästitoiminud funktsionaalsusi, mis on testitud suurte koormustega. Toode on mõistlike soetamis- ja juurutamiskuludega.

  Mille poolest erineb Mikare Intraneti fookus Mikare CRM omast? Eesmärgiks on peamiselt meeskonna varustamine informatsiooniga. Loodud funktsionaalsuse pearõhk on suunatud esmavajaduste rahuldamisele, mis on seotud info tööks vajaliku hankimisega. Selleks on kontaktandmed, uudised, reeglistikud jms.

  Loe edasi →
 • Rentida või osta?

  29.05.2017

  Sellisele küsimusele püüavad iga päev leida vastust miljonid juhid. Anname selge ülevaate, miks peaks Mikare CRM...ERP tarkvaralist lahendust rentima.

  1. Kiirelt vananevat süsteemi ei pea suure summa eest ostma, süsteemi eest saab tasuda kasutuse järgi.
  2. Kulubaas on selge ja määratletud litsentsilepinguga ja sama-aegsete kasutajate (kasu saajate) arvuga.
  3. Süsteemi kasutuselevõtmine käib lihtsalt ja kiirelt - ca 1 päeva jooksul.
  4. Igakuine püsitasu motiveerib Mikare meeskonda hoidma head kliendisuhet. Ei toimu ühekordset "pähemäärimist". Võetakse vastutus.
  5. Süsteemi kasutuselevõtmine pi...

  Loe edasi →
 • Avaldatud artiklid

  29.05.2017

  Toetudes KPMG Eesti "CRM tarkvaraturuuuringule" (KPMG 14.04.2005), oli Mikare Baltic OÜ turuosa CRM juurutustest 7% aastal 2004.

  Turuosa määramisel lähtuti kasutajate arvust. 2005. aastal on kasutajate arvu poolest 2004 aasta numbrid mitu korda ületatud.

  Loe edasi →
 • CRM kogemus

  29.05.2017

  Mikare.net meeskond on tegelenud CRM...MRP...ERP lahendustega alates 2000. aastast. 2003 käivitasime eduka projekti koostöös Mainor AS ja Helvetia Balti Partnersiga. Projekti tulem müüdi 2004 ADM Interactive OÜ-le. Hetkel on "vanal" platvormil aktiivseid kasutajaid ca 150+.

  2004 aastal alustasime uue ja "suurema" CRM...ERP platvormi arendamisega. Oleme otsustanud täita vahemiku kommunikatsiooni ja finantside vahel. Eesmärk oli luua palju paindlikum ja suurema "mõtlemisega" süsteem. Disainitud on süsteem selliselt, et see aitab rahuldada teenuspõhiste, tootmispõhiste, müügipõhiste, kinnisvarapõ

  Loe edasi →
 • ASK Ekraanivaated

  29.05.2017

  51fee2f4bcfe25b01014bea4bc0cc6c7 78db8b61f873ac56d8d9bc0b813f988d 2153f23447c17e2bd6307c3858cc88ff 2894f26f4d8b73803c68aa01dcf6de20a9c5537f1e34e1e03c56cacd0a2fc3be

  Loe edasi →
 • Kes saab süsteemist kasu ja kuidas?

  29.05.2017

  Mikare CRM...ERP teenus on loodud väikestele ja keskmistele ettevõtetele töötajate arvuga 5-50. Kuna süsteem omab laialdast toetust erinevatele funktsioonidele ja vajadustele, siis leiab siit abi iga selle kasutaja. Lähtudes klassikalisest jaotamisest oleme välja toonud alljärgnevalt kasude fookused.

  Süsteem on disainitud lisaväärtust tootma nii kliendile, ettevõtte töötajale kui ka omanikule:
  1. Kliendid
  1. Ettevõte pakub teenuseid ja tooteid arvestades reaalsete vajadustega.
  2. Ettevõte teab alati, mis on kliendi ajalugu, millised on sõlmitud lepingud.
  3. Ettevõte teab alati, kui palju arve...

  Loe edasi →
 • Kliendihalduse - CRM definitsioon

  29.05.2017

  Kliendihalduse - CRM on protsess:

  • uute klientide leidmiseks ja hankimiseks
  • klientide veenmiseks ostmaks ettevõtte tooteid/teenuseid
  • klientide eest hoolitsemiseks peale ostu, et nad alati ettevõtte juurde tagasi ostma naaseksid

  Kliendihalduse - CRM protsessi eesmärk on omada võimalikult kasumlikke kliente.

  CRM - Customer Relationship Management - kliendisuhete juhtimine

  Loe edasi →
 • Miks konsulteerida?

  29.05.2017

  Mikare.net meeskond on tegelenud juhtimisalaste küsimuste lahendamisega ning tehniliste platvormidega alates 2000 aastast. Loodud on erinevaid lahendusi erinevate probleemide ja riskide maandamiseks. Partnereid, kellega me igakuiselt koostööd teeme ja juhtimisküsimusi lahendame, on ligi 20. Siiski on olulinemitte partnerite arv, vaid küsimuste sisu! Mikare CRM on tehniline platvorm, mis käsitleb ligi 20% juhtimisalastest küsimustest, andes 80% kasu määrast. Mikare CRM on valmislahendus teatud küsimuste lahendamisel, kuid mitte alati.

  Enne, kui valida tarkvaralist lahendust oma probleemide lahe...

  Loe edasi →
 • Juurutamine

  29.05.2017

  Juurutamine on oma olemuselt inimeste käitumisharjumiste muutmine. See protsess ei ole lihtne ja seetõttu peetakse juhtimist üheks oluliseks kunstiks. Ametinimetus ei tee veel juhist juhti. Samuti ei piisa selleks kõrgkooli diplomist seinal. Siiski on juhtimist kui protsessi palju uuritud ning on välja töötatud palju erinevaid teooriaid, kuidas on võimalik muudatusi juhtida nii, et see ei ole osalejatele väga valuline. CRM...ERP tarkvarade kasutuselevõtmine ettevõttes tähendab töötajate töövõtete ja mõttemallide muutmist. See on vajalik suurema mastaapsema kasu saamiseks ettevõttele tervikuna....

  Loe edasi →